ff

PREZES: ROBERT NADGRODKIEWICZ
W-CE PREZEZ: ARTUR KUCHOWICZ
SEKRETARZ: KRZYSZTOF REWERS
CZŁONEK ZARZĄDU: KRZYSZTOF SIKORSKI